Posted By sanfiname Posted On

Bình Định thông tin về 2 dự án khu du lịch bị phản ánh tiến độ thi công rất chậm


Trả lời kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh Bình Định cũng thông tin rất chi tiết về tiến độ  2 dự án này.

Theo UBND tỉnh Bình Định, Dự án khu du lịch DViews do Công ty CP Đầu tư DViews là chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 14/6/2011, và thay đổi lần thứ nhất ngày 25/12/2015 để triển khai dự án trên quy mô 24,78 ha, tổng vốn đăng ký 1.191,3 tỷ đồng, tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành vào năm 2020.

Đối với các phần việc, chủ đầu tư hoàn thành được điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; hoàn thành phần kết cấu hạng mục thi công nền đường dẫn vào dự án và cầu cạn chiều dài hơn 500m vào vị trí xây dựng khách sạn chính; hoàn thành cơ bản 75% công tác phá đá tạo mặt bằng công trình tòa nhà dịch vụ và bãi đỗ xe; hoàn thành cửa hàng xăng dầu, sân bãi đậu xe và đã đưa vào phục vụ nhu cầu dân sinh tại khu vực. Ngoài ra, còn hoàn thành công tác san nền để triển khai những bước tiếp theo.

Trên cơ sở đó, ngày 28/7/2021, Ban quản lý khu kinh tế ban hành Quyết định số 240/QĐ-BQL gia hạn thêm 24 tháng (từ 28/7/2021 đến 28/7/2023) để Công ty CP Đầu tư DViews hoàn thành dự án. Và Công ty CP Đầu tư DViews cũng nộp tiền thuê đất trong thời gian gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, dự án chậm tiến độ do nhiều yếu tố khách quan như: phải sử dụng phương pháp thủ công trong suốt giai đoạn xây dựng cầu dẫn đường chính vào khu du lịch; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, dừng thi công xây dựng dự án một thời gian dài, chưa tập trung đầy đủ, kịp thời nguồn lực triển khai dự án. Đặc biệt, sau khi thực hiện thủ tục gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đến nay vẫn chưa có chuyển biến tốt.

Căn cứ tình hình thực tế, ngày 25/5/2023, trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý khu kinh tế, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 21/QĐ-XPHC xử phạt hành chính công ty này, do không thực hiện đúng tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, và chủ đầu tư cũng nghiêm túc chấp hành nộp phạt theo Quyết định. Mặc dầu vậy, UBND tỉnh lưu ý, nếu nhà đầu tư vào thời gian tới không khẩn trương triển khai quyết liệt hơn, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND tỉnh sẽ giao Ban quản lý khu kinh tế kiểm tra, đề xuất chấm dứt hoạt động của Dự án khu du lịch DViews Resort.

Trong khi đó, thông tin về Điểm du lịch Hòn Khô (giai đoạn 1), UBND tỉnh Bình Định cho biết, đây là dự án do Công ty TNHH Thương mại khoáng sản Tấn Phát làm chủ đầu tư. Công ty được Ban quản lý khu kinh tế ban hành Quyết định số 120/QĐ-BQL ngày 30/5/2018 chấp thuận đầu tư Dự án điểm du lịch Hòn Khô (giai đoạn 1) với quy mô 51.992 m2, tổng vốn 30,05 tỷ đồng, tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành dự án vào tháng 8/2019.

Theo đó, dự án được UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 01/11/2018. Dựa trên cơ sở này và đề nghị của chủ đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-BQL ngày 30/5/2018, cho Công ty TNHH Thương mại khoáng sản Tấn Phát thuê đất thực hiện dự án với diện tích 5,19ha, theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (thời hạn thuê đất là 50 năm, kể từ ngày 30/5/2018 đến ngày 30/5/2068). Ban quản lý khu kinh tế đã hoàn thành các thủ tục để thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, nhằm tính thu tiền thuê đất của dự án.

Đến ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch Hòn Khô. Cụ thể dự án điều chỉnh, bổ sung một số khu chức năng, tăng diện tích từ 5,19 ha lên 18,74 ha… nên dẫn đến sẽ xác định lại giá đất cụ thể của dự án. 

Ngày 8/3/2023, Ban quản lý khu kinh tế tiếp tục ban hành Quyết định số 59/QĐ-BQL về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 120/QĐ-BQL ngày 30/5/2018 của Trưởng Ban quản lý khu kinh tế, về việc cho Công ty TNHH Thương mại khoáng sản Tấn Phát thuê đất để thực hiện dự án Điểm du lịch Hòn Khô (giai đoạn 1). Hiện đã thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, để tính thu tiền thuê đất dự án, và trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh theo đúng quy định. Sau khi đơn giá đất cụ thể của dự án được UBND tỉnh phê duyệt, Ban quản lý khu kinh tế sẽ triển khai các bước tiếp theo…

Hiện nay, chủ đầu tư đang lập hồ sơ thiết kế về phòng cháy và chữa cháy trình Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh thẩm định. Trên hiện trường đã đầu tư xây dựng một số hạng mục như sau: Miếu thờ và tuyến đường dạo bộ, bến thủy nội địa, khu nhà hàng (đã tháo dỡ do không bảm đảm an toàn cho du khách). Tuy nhiên thời gian qua, chủ đầu tư đang tạm dừng thi công tại hiện trường và chờ hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định.

Facebook Comments Box