Bình Định tìm nhà đầu tư cho Dự án khu đô thị và du lịch An Quang vốn 5.228 tỷ đồng


UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định số 3794/QĐ-UBND phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát…

Dự án có tổng diện tích 89,2 ha, gồm 2 tiểu khu: tiểu khu đô thị diện tích 48,5ha và tiểu khu dịch vụ du lịch diện tích 40,69ha, tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 5.228 tỷ đồng. Tiến độ hoàn thành dự án không quá 6 năm kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc được công nhận chủ đầu tư dự án. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng mới Khu đô thị và du lịch An Quang, hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho khu đô thị hiện đại về không gian, kiến trúc, cảnh quan; hình thành các công trình thương mại dịch vụ, du lịch, khách sạn nhà hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm, nghỉ ngơi, giải trí của người dân với kiến trúc và kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – hội hiện nay và trong tương lai.

Đồng thời khai thác triệt để quỹ đất cho khu đô thị đáp ứng nhu cầu về mua sắm tiêu dùng, giải trí và định cư của người dân khu vực phía Đông Bắc huyện Phù Cát và các vùng phụ cận, tạo điều kiện cho người dân mua, thuê, thuê mua bất động sản để ở, nghỉ dưỡng trong khu vục văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan, sanh sạch đẹp và tiện ích, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực thực hiện dự án.

Tỉnh Bình Định đưa ra yêu cầu sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án này như sau: về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư phải thu xếp: 20% tổng mức đầu tư (vốn đầu tư) của dự án đang xét, tương đương 1.045 tỷ đồng. Ngoài ra về kinh nghiệm thực hiện dự án, số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính: 1 dự án loại 1.

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các bước tiếp theo, thực hiện việc công bố danh mục dự án; đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án và báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Facebook Comments Box