Bình Dương công bố 4 dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đầu tư


Ngày 27/11, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương đã công bố dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đầu tư. Theo đó, 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư thực hiện trực tuyến gồm: Thủ tục Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh – Mã TTHC: 1.009645; thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh – Mã TTHC: 1.009646; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) – Mã TTHC: 1.009664; thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư (dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh) – Mã TTHC: 1.009647.

Việc triển khai xử lý hồ sơ lĩnh vực đầu tư trên Hệ thống được kỳ vọng sẽ khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, liên thông giữa các cơ quan Nhà nước thời gian qua trong việc giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi triển khai dự án.

Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện quy trình, công bố thủ tục hành chính còn lại nhằm thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần cải thiện, nâng cao hơn nữa môi trường đầu tư của tỉnh theo chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ông Lê Tuấn Anh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cho biết thêm, quy trình xử lý hồ sơ gồm có 04 bước: Tiếp nhận, xử lý, thẩm định, trả kết quả. Ở giai đoạn xử lý trước đây chỉ gửi văn bản về sở ngành dẫn đến tiến độ bị chậm. Việc xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các sở ngành và đơn vị liên quan, trong lĩnh vực đầu tư sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nắm được hồ sơ đang xử lý đến đâu, sở ngành nào đang xử lý. Ngoài Sở kế hoạch và Đầu tư Bình Dương, sắp tới sẽ tiếp tục số hóa quy trình xử lý hồ sơ tại các sở ngành khác.

Liên quan đến việc thu hút đầu tư, nhờ vào việc cải thiện thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có trên 4.200 dự án, với số vốn 40,2 tỷ USD, tỉnh Bình Dương đứng thứ 2 cả nước (sau TP. Hồ Chí Minh) về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vẫn đang là địa phương hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là kinh tế xanh.

Từ đầu năm đến giữa tháng 10/2023, Bình Dương thu hút được hơn 1,3 tỷ USD vốn FDI, trong đó có hàng trăm dự án đầu tư mới và tăng vốn. Đầu tư trong nước cũng phát triển với gần 5.400 doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký là hơn 71.000 tỷ đồng…

Facebook Comments Box