Posted By sanfiname Posted On

Bình Thuận chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản


Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết có 33 dự án được Sở yêu cầu chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản, bao gồm 17 án là các khu dân cư, khu đô thị; 16 dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Hiện, qua phản ánh của báo chí cùng đơn thư kiến nghị của người dân, thông tin trên mạng Internet và các mạng xã hội khác, chủ đầu tư lẫn đơn vị phân phối của một số dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua, trong khi các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và quy định pháp luật có liên quan.

Thậm chí một số chủ đầu tư, đơn vị môi giới còn đăng tải thông tin các dự án kinh doanh bất động sản không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô của dự án đã được chấp thuận đầu tư, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn, có khả năng gây mất an ninh trật tự và  nguy cơ trở thành điểm nóng về tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Vì vậy, để hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản không ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản, để thực hiện hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet và các mạng xã hội khác về nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản, khi các bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch.

Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản phải công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 cho tổ chức, cá nhân biết khi thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng.

Ngoài ra, phải sớm hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, giấy phép xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khi đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định, kịp thời báo cáo đến Sở Xây dựng để đăng tải thông tin trên website của Sở. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị chủ đầu tư tổng hợp cụ thể về Sở Xây dựng cùng phối hợp giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Đối với các dự án bất động sản đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng, Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin công khai trên website của Sở, để người dân biết khi thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương rà soát thông tin dự án bất động sản chưa đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng nhưng thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua, nhằm chấn chỉnh kịp thời. Mặt khác cũng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Các tổ chức, cá nhân nếu vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Facebook Comments Box