Posted By sanfiname Posted On

Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 3: Nhóm chứng khoán dẫn đầu tăng trưởng, ngân hàng hụt hơi


Tính đến ngày 20/10/2023, đã có 523 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 18% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh cho Q3/2023, với tổng lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang so với cùng kỳ với mức giảm nhẹ -0,8% so với cùng kỳ.

Mức giảm này chủ yếu đến từ 5/27 ngân hàng giảm 28,5% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế của 9/52 công ty chứng khoán và 501/1518 doanh nghiệp Phi tài chính tăng lần lượt +113,3% và +8,4% YoY.

Với Ngân hàng, TPB là ngân hàng mới nhất công bố báo cáo tài chính Q3 với lợi nhuận sau thuế giảm -26,3% so với cùng kỳ và -2,3% so với quý 2/2023. Nhưng khác với VPB có lợi nhuận sau thuế giảm do NIM thu hẹp, TPB có kết quả kinh doanh kém tích cực chủ yếu do gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khi tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng mạnh lên 2,97% từ mức 2,21% trong quý 2/2023 và 0,91% trong quý 3/2023.

Cập nhật kết quả kinh doanh Quý 3: Nhóm chứng khoán dẫn đầu tăng trưởng, ngân hàng hụt hơi - Ảnh 1

Với khối Phi tài chính, Công nghệ thông tin, Dầu khí và Xây dựng & Vật liệu là các ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ. Tuy nhiên, câu chuyện tăng trưởng này đã được phản ánh vào diễn biến giá nhiều cổ phiếu thuộc các ngành này trong giai đoạn trước khi thị trường điều chỉnh.

Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của 20/59 doanh nghiệp Dược phẩm đảo chiều giảm -13,4% YoY sau khi duy trì tăng trưởng 2 chữ số trong 6 quý liên tiếp trước đó, chủ yếu chịu tác động bởi doanh nghiệp đầu ngành là DHG với nguyên nhân chính là do doanh thu sụt giảm và biên lợi nhuận thu hẹp (vì tăng chi phí marketing cho sản phẩm mới).

Ở một số ngành được quan tâm như Bất động sản, Thép, Tiện ích, Thực phẩm, Hóa chất, hiện chưa có nhiều doanh nghiệp lớn đưa ra ước tính kết quả kinh doanh cho quý 3. Với các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính hầu hết là doanh nghiệp nhỏ, lợi nhuận sau thuế tiếp tục xu hướng suy giảm so với cùng kỳ.

Facebook Comments Box