Posted By sanfiname Posted On

Cuối năm, Đạm Phú Mỹ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023


Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) công bố thông tin về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

Theo đó, DPM đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 điều chỉnh gồm tổng doanh thu giảm 4.305 tỷ đồng từ 17.372 tỷ xuống còn 13.067 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ 2.670 tỷ xuống còn 610 tỷ và lợi nhuận sau thuế từ 2.250 tỷ giảm còn 463 tỷ đồng, giảm 92% so với lợi nhuận sau thuế năm 2022.

VCSC cho biết, kế hoạch điều chỉnh này thấp hơn đáng kể so với kế hoạch năm 2023 được thông qua tại ĐHCĐ tháng 6/2023, với mục tiêu lợi nhuận sau thuế điều chỉnh chỉ tương đương 21% so với con số trước đó. VCSC tin rằng kế hoạch năm 2023 thấp hơn là do giá bán urê trung bình thấp hơn dự kiến và kết quả kinh doanh kém của mảng NPK.

Ngoài ra, kế hoạch lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tương đương 64% dự báo năm 2023 của VCSC. VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm 2023 của VCSC, chủ yếu do sản lượng bán urê thấp hơn 8% so với dự kiến dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Bên cạnh đó, DPM công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu là 12.755 tỷ đồng, giảm 6% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 542 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch điều chỉnh năm 2023.

VCSC cho biết kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 của DPM tương đương 63% dự báo năm 2024 của VCSC, mà VCSC cho là do công ty thận trọng trong việc đặt mục tiêu cho năm 2024 do năm 2023 kém khả quan hơn dự kiến và giả định giá bán urê thấp so với dự báo của VCSC trong khi công ty đặt ra kế hoạch về sản lượng bán tương tự với giả định của VCSC. Tuy nhiên, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2024 của VCSC.

Về cổ tức, DPM dự kiến mức cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 1.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 4,5%) so với dự báo hiện tại của VCSC là 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 9%). VCSC lưu ý rằng công ty thường tăng cổ tức tiền mặt dựa trên lợi nhuận thực tế vào cuối năm, cụ thể, DPM đã tăng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 lên 7.000 đồng/cổ phiếu tại ĐHCĐ tháng 6/2023 từ mức 5.000 đồng/cổ phiếu được thông qua tại ĐHCĐ tháng 6/2022.

Trước đó, DPM công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 kém khả quan với doanh thu đạt 3,2 nghìn tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 64 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giảm mạnh là do giá bán urê trung bình ước tính giảm 35% so với cùng kỳ, giá khí đầu vào ước tính tăng 33% so với cùng kỳ và thu nhập tài chính giảm 71% so với cùng kỳ. Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng 5% so với cùng kỳ trong sản lượng bán urê ước tính và mức tăng 47% so với cùng kỳ trong doanh thu từ sản phẩm nhập khẩu.

Như vậy, so với quý trước, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS quý 3 giảm 37% chủ yếu do sản lượng bán urê ước tính giảm 25% so với quý trước mặc dù giá bán urê trung bình tăng 3% so với quý trước. Biên lợi nhuận gộp quý 3 khá khả quan ở mức 13% so với 10% trong quý 2/2023, mà VCSC cho rằng là do biên lợi nhuận gộp của sản phẩm nhập khẩu cao hơn và lợi nhuận gộp 5 tỷ đồng của mảng NPK so với khoản lỗ 134 tỷ đồng trong quý 2.

Trong quý 2, DPM ghi nhận lỗ trong mảng NPK một phần do chi phí hàng tồn kho cao và cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu (do thuế nhập khẩu giảm trong nhiều hiệp định thương mại tự do).

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2023 lần lượt đạt 10,2 nghìn tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ và 425 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ.

Hiện, VCSC có khuyến nghị “phù hợp thị trường” cho cổ phiếu DPM với giá mục tiêu là 31.500 đồng/cổ phiếu và chốt phiên giao dịch ngày 29/12, giá cổ phiếu này giảm nhẹ còn 33.300 đồng/cp.

Facebook Comments Box