Posted By sanfiname Posted On

Đắk Lắk thu hồi hơn 13 ha đất sai phạm của công ty Xuân Thiện


UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định thu hồi 13,2 ha đất giao vượt cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk (Xuân Thiện Đắk Lắk) không đúng quy định, sau khi có thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định về việc thu hồi 13,2 ha đất của công ty Xuân Thiện tại xã Ia Lốp (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Đồng thời, giao toàn bộ diện tích này cho UBND huyện Ea Súp quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng điều chỉnh tổng thể diện tích của dự án của Công ty Xuân Thiện từ gần 1.370 ha xuống còn hơn 1.237 ha.

UBND tỉnh Đắk Lắk còn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thu hồi và bàn giao đất trên thực địa; ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Công ty Xuân Thiện do điều chỉnh diện tích thuê đất theo quy định; chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý biến động đất đai và cập nhập, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định…

Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho Công ty Xuân Thiện; thông báo cho công ty này thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định (nếu có)…

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc thu hồi diện tích nêu trên là thực hiện theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, tại phụ lục số 4 thông báo kết luận thanh tra tại tỉnh Đắk Lắk kèm theo thông báo số 3116 (ngày 25/12/2023), Thanh tra Chính phủ đã nêu ra nhiều vi phạm, tồn tại trong việc triển khai các dự án điện mặt trời của công ty Xuân Thiện Đắk Lắk.

Năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện Ea Súp tại Quyết định số 131 (ngày 21/01/2019) và bổ sung chi tiêu sử dụng đất năm 2019 của huyện Ea Súp tại Quyết định số 3883 (ngày 27/12/2019), trong đó có kế hoạch sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 khi chưa điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ea Súp được UBND tỉnh phê duyệt là chưa tuân thủ đúng quy định Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi, bổ sung).

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư Cụm 5 dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 trong khi vị trí khu đất thực hiện các dự án chưa phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ea Súp; chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Ia Lốp…

Điều đáng nói là việc UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 4 có công suất đặt là 150 MW (~ 187,5 MWp) đã được UBND tỉnh cho thuê tổng diện tích 238,2 ha đất, vượt mức tối đa 13,2 ha đất (tối đa là 225 ha) là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 18 (ngày 17/7/2020) của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 5 khởi công xây dựng ngày 24/6/2020, nhưng đến ngày 26/6/2020 chủ đầu tư mới phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán công trình là vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014.

Chưa kể, công ty Xuân Thiện Đắk Lắk khởi công xây dựng Cụm 5 Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp trước khi được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê đất là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 6 và khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013.

Dự án khởi công xây dựng trên diện tích đất cho thuê đợt 3 trước khi được bàn giao đất trên thực địa là vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014.

Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan chuyên môn xem xét, xử lý việc thu hồi diện tích đất cho thuê vượt định mức quy định, tăng sai 13,2 ha đối với dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiên – Ea Súp 4.

Facebook Comments Box