Posted By sanfiname Posted On

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 với chủ đề “Khai mở tiềm năng dữ liệu số”


Đây là điểm mới nổi bật của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards- VDA 2023) được Hội truyền thông số Việt Nam thông tin tại buổi họp phát động Chương trình bình chọn, trao tặng diễn ra ngày 18/4/2023 với chủ đề “Khai mở tiềm năng dữ liệu số” nhằm hưởng ứng năm quốc gia về dữ liệu số, đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của dữ liệu trong chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023, cho biết năm nay là năm thứ 6 giải thưởng được phát động để hưởng ứng Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Theo đó, Giải thưởng sẽ tiếp tục vinh danh và khuyến khích các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực mạnh dạn đổi mới, áp dụng chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên môn để đi đến thành công, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 với chủ đề “Khai mở tiềm năng dữ liệu số” - Ảnh 1

Thông tin về những điểm nhấn và mới năm nay, ông Hồng cho biết năm 2023 được Chính phủ xác định là năm Dữ liệu số quốc gia. Vì vậy Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2023 sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề dữ liệu, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tiêu biểu về mở, kết nối, tạo dựng, chia sẻ và sử dụng dữ liệu tại Việt Nam. Cùng với đó sẽ tôn vinh những đơn vị đã tạo lập được các cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số…

Dữ liệu được coi là nguồn tài nguyên quan trọng, là nguồn năng lượng tương lai cần khai thác và càng khai thác càng nhân giá trị lên. Do đó, “việc chú trọng phát triển và khai mở dữ liệu là hết sức cần thiết. Đây cũng là chủ đề chính của giải thưởng năm nay “Khai mở tiềm năng dữ liệu số”, ông Hồng nói.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, đại diện Ban Tổ chức giải thưởng cho biết, cách mạng công nghiệp 4.0 đi song hành cùng các công nghệ cốt lõi, đột phá: IoT, AI, Big Data, Cloud, Blockchain. Đối với chuyển đổi số, nguyên liệu đầu vào chính là dữ liệu (Data). 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu trong nền kinh tế số, chuyển đổi số, Hội truyền thông số Việt Nam cho biết, Giải thưởng sẽ tìm kiếm, phát hiện, đề cử, cổ vũ, tôn vinh những thực tiễn điển hình, giải pháp về xây dựng, tạo lập, kết nối, chia sẻ, khai thác và bảo vệ dữ liệu.

Ví dụ như tìm kiếm các hoạt động tạo lập, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia lớn được ưu tiên xây dựng để phát triển chính phủ số, chuyển đổi số và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó sẽ tìm kiếm những kết quả mở dữ liệu của các Bộ và địa phương; các giải pháp, thành tựu nổi bật trong xây dựng hạ tầng dữ liệu (data center, hệ thống cloud)…

Đặc biệt, trong quy chế mới sửa đổi đã bổ sung tiêu chí tạo lập, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu. Các tiêu chí này sẽ được chú trọng khi đánh giá các công nghệ, nền tảng, giải pháp chuyển đổi số.

Qua 5 lần tổ chức, đến nay đã có hơn 13.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành; thu hút gần 1.400 hồ sơ tham dự; vinh danh gần 350 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc và các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu.

 

Vinh danh các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích chuyển đổi số xuất sắc trên 5 hạng mục:
Hạng mục sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc: trao cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực ICT sở hữu các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống.
Hạng mục doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc: trao cho những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực đã ứng dụng công nghệ số để thay đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số thành công.
Hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc: trao cho cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội các cấp có quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang môi trường quản lý, làm việc dựa trên nền tảng số.
Hạng mục sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng: Trao cho tổ chức được thành lập tại Việt Nam; có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt; người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam sở hữu giải pháp công nghệ số mang tới hiệu quả cao cho người thiệt thòi về năng lực, người có sức mua thấp, cho những hoạt động có ý nghĩa xã hội cao… 
Hạng mục sản phẩm, dịch vụ, giải pháp nước ngoài: trao cho tổ chức nước ngoài có đại diện pháp nhân tại Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam trong lĩnh vực ICT, sở hữu các giải pháp dịch vụ công nghệ số tiêu biểu, góp phần xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, giải quyết những vấn đề thực tiễn cấp bách tại Việt Nam. 

 

Facebook Comments Box