Posted By sanfiname Posted On

Giảm tới 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền .vn


Cụ thể, theo Thông tư 20/2023/TT-BTC, giảm 50% mức thu một số lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”. Cụ thể giảm 50% lệ phí từ 200.000 đồng xuống còn 100.000 đồng đối với: Tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự; tên miền cấp 2 khác; tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng com.vn, net.vn, biz.vn.

Lệ phí đăng ký tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung dạng edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính giảm từ 120.000 đồng xuống còn 50.000 đồng…

Thông tư nêu rõ, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp 1 lần khi đăng ký. Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” nộp theo năm (12 tháng): Nộp lần đầu khi đăng ký, nộp các năm tiếp theo khi tên miền đến hạn duy trì.

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp: Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” khi đăng ký lại tên miền theo quy định; phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” của các năm sử dụng tiếp theo khi hết thời gian đã nộp phí của tên miền nhận chuyển nhượng.

Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Tổ chức thu phí được trích 85% số tiền phí thu được, nộp 15% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương).

Tiền phí được để lại cho tổ chức thu phí theo quy định được quản lý và sử dụng để chi cho việc cấp đăng ký và quản lý, duy trì phát triển hoạt động tên miền quốc gia “.vn”, địa chỉ IP của Việt Nam, duy trì hệ thống kỹ thuật và việc thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2023.

 

Trước đó, trong báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước quý 1/2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 2/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, có cho biết tổng số tên miền quốc gia “.vn” được cấp đạt 575.972, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng 24.576 tên miền).

Cơ quan quản lý đã thực hiện tạm ngưng 13 tên miền (trong đó 10 tên miền “.vn”, 3 tên miền quốc tế); giữ nguyên hiện trạng 2 tên miền “.vn” theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm về việc cung cấp thông tin trên mạng; chuyển 185 tên miền có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp, liên quan đến cờ bạc, game bài trực tuyến tới Thanh tra Bộ xem xét xử lý (Công văn số 41/VNNIC ngày 09/01/2023); và đã chuyển 278 tên miền liên quan đến ngân hàng, tín dụng, cho vay tới Cục Công nghệ thông tin – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét xử lý (Công văn số 52/VNNIC ngày 11/01/2023).

Facebook Comments Box