Posted By sanfiname Posted On Comment (5)

Hà Nội duyệt điều chỉnh quy hoạch hai bên tuyến đường 179


Ô đất quy hoạch ký hiệu CQ5 có vị trí thuộc địa giới hành chính xã Dương Xá và xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm phía tây giáp đường Kiêu Kỵ (đường 179), phía đông bắc và đông nam giáp đường quy hoạch, phía tây nam giáp ô đất quy hoạch bãi đỗ xe.

Trong Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 4/5/2016, ô đất ký hiệu CQ5 được xác định chức năng là đất cơ quan, trường đào tạo (dành để bố trí Học viện Phụ nữ Việt Nam-thực hiện theo dự án riêng) với các chi tiêu quy hoạch kiến trúc: diện tích đất khoảng 35.705m2, diện tích xây dựng 17.853m2, tổng diện tích sàn xây dựng 151.751m2, mật độ xây dựng 50%, tầng cao 5-11 tầng, hệ số sử dụng đất 4,25 lần.

Nay giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của ô đất là giữ nguyên diện tích đất khoảng 35.705m2, điều chỉnh diện tích xây dựng 17.471m2, tổng diện tích sàn xây dựng 45.985m2, mật độ xây dựng 48,9%, tầng cao 1 – 11 tầng, hệ số sử dụng đất 1,29 lần.

Theo Quyết định số 3366/QĐ-UBND, việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa Quy định chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch phân khu đô thị N11 tỷ lệ 1/5000 và Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Ngoài ra, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại ô đất về mật độ xây dựng, tầng cao, tổng diện tích sàn, hệ số sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan còn nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, phù hợp với nhu cầu sử dụng theo chủ trương và Quy hoạch tổng thể Cơ sở đào tạo Học viện Phụ nữ Việt Nam tại lô đất CQ5.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sẽ không làm thay đổi và ảnh hưởng đến mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Facebook Comments Box

Comments (5)

  • I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

  • What should I do if I have doubts about my partner, such as monitoring the partner’s mobile phone? With the popularity of smart phones, there are now more convenient ways. Through the mobile phone monitoring software, you can remotely take pictures, monitor, record, take real – Time screenshots, real – Time voice, and view mobile phone screens.

  • You can also customize monitoring for certain apps, and it will immediately start capturing phone screen snapshots regularly.

  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *