Hà Tĩnh với những tín hiệu vui trong giải ngân vốn đầu tư


Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, tính đến 30/11/2023, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn đạt hơn 7.938 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch Thủ tướng giao (tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ 11 tháng năm 2023 là hơn 8.707 tỷ đồng) và 68% kế hoạch địa phương triển khai (tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Hà Tĩnh được giao cho các địa phương, đơn vị là hơn 11.661 tỷ đồng, đã bao gồm nguồn năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2023).

Trong đó, vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt hơn 5.015 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch Thủ tướng giao và 60% kế hoạch địa phương triển khai.

Tỉnh này có 49 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý đạt trên 60% kế hoạch; trong đó một số địa phương, đơn vị có số vốn được giao lớn, tỷ lệ giải ngân đạt cao như UBND các huyện: Can Lộc 83%, Thạch Hà 72%, thị xã Kỳ Anh 71%, Đức Thọ 69%, Kỳ Anh 64%, Hương Khê 61%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh hơn 84%, công trình giao thông tỉnh 61%; các đơn vị khác như: Sở ngoại vụ 95%, Sở Giao thông Vận tải 94%, Sở Tài nguyên Môi trường 79%…

25 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý đạt dưới 60% kế hoạch vốn, trong đó một số địa phương, đơn vị có số vốn được giao lớn như: UBND các huyện: Lộc Hà 35%, Vũ Quang 45%, Hương Sơn 49%, Hồng Lĩnh 50%, Nghi Xuân 52%, Cẩm Xuyên 55%, Thành phố 58%…

Còn 4 đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, Hội đồng bồi thường – tái định cư thị xã Kỳ Anh, Sở Y tế Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thành lập 3 tổ “đặc nhiệm”, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ công tác này do lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của các tổ công tác: rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công (từ khâu lập chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và bàn giao công trình, dự án đưa vào sử dụng); kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn…

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục ra soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thiết kế cơ sở… đảm bảo tối đa không quá 5 ngày/khẩu thẩm định; rút ngắn thời gian thực hiện các t

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thành lập 3 tổ đặc nhiệm, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ công tác này do lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của các tổ công tác: rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công (từ khâu lập chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, tổ chức thi công đến nghiệm thu, thanh, quyết toán và bàn giao công trình, dự án đưa vào sử dụng); kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục ra soát, cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thiết kế cơ sở… đảm bảo tối đa không quá 5 ngày/khẩu thẩm định; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng…. để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Facebook Comments Box