Posted By sanfiname Posted On

Hải Phòng tăng diện tích đất để phát triển các loại nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 lên 4.291 ha


Trong nội dung Chương trình được phê duyệt tại Quyết định 185/QĐ-UBND ngày 22/1/2018 của UBND TP. Hải Phòng, nhu cầu diện tích đất để phát triển các loại nhà ở giai đoạn 2021-2025 là 1.064 ha, nhưng tới nay, nhu cầu này đã  tăng lên mức 4.291 ha…

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3399/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP.Hải Phòng đến năm 2020, năm 2025 và năm 2030. Theo đó, các chỉ tiêu trong điều chỉnh kỳ này đã tăng so với nội dung chương trình được phê duyệt năm 2018.

Cụ thể, phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 đạt 29,2 m2/người, năm 2030 là 36,5 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 10 m2/người, đến năm 2030 là 12m2/người. Ngoài ra, trong giai đoạn 2021 – 2025, thành phố dự kiến tăng khoảng 19,57 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở thương mại 7,57 triệu m2 sàn;  nhà ở xã hội  1,50 triệu m2 sàn; nhà ở dân tự xây 10,50 triệu m2 sàn. Còn giai đoạn 2026 – 2030 sẽ tăng 38,17 triệu m2/sàn gồm: nhà ở thương mại 25,17 triệu m2 sàn; nhà ở xã hội 2,0 triệu m2 sàn; nhà ở dân tự xây là 11 triệu m2 sàn.

Nhu cầu diện tích đất để phát triển các loại nhà ở, giai đoạn 2021 – 2025 là 4.291 ha; giai đoạn 2026 – 2030 là 4.970 ha. Để đầu tư các loại nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, Hải Phòng cần 175.813 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là 394.404 tỷ đồng. Về chất lượng nhà ở, đến năm 2025, địa phương phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố đạt 86%, giảm tỷ lệ nhà ở bán kiên cố xuống 14%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và thô sơ.

Liên quan đến nhà ở, tại kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2455/QĐ-UBND, thành phố dành 433,19 ha đất để phát triển dự án nhà ở xã hội tại 49 vị trí. Trong đó quận Hải An có 5 dự án nhà ở xã hội gồm: dự án nhà ở công nhân (thu hồi của Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam) quy mô 2,4 ha; dự án đầu tư nhà ở xã hội tại phường Tràng Cát 126 ha; nhà ở công nhân Công ty TNHH Regiana 9,5 ha; khu nhà ở thu nhập thấp 0,5 ha; khu nhà ở xã hội 23 ha.

Huyện An Dương có 4 dự án mới gồm: khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia Khu công nghiệp An Dương 11,50 ha; Dự án nhà ở xã hội tại khu Đồng Giới xã An Đông 56 ha; khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở PG An Đồng 0,63 ha; Khu nhà ở xã hội tại xã Nam Sơn 5,4 ha.

Theo địa phương này, tính đến tháng 3/2022, Hải Phòng có 12 khu công nghiệp đang hoạt động; nhiều khu, cụm công nghiệp khác đang được triển khai khẩn trương, với khoảng hơn 180.000 lao động, trong đó hơn 50.000 lao động là ngoại tỉnh. Vì vậy nhu cầu nhà ở cho công nhân Hải Phòng luôn được xác định rất cấp bách. Xác định rõ thực tế đó nên việc xây dựng nhà ở công nhân đã có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo thành phố; Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng; các ngành, các địa phương.

-Thanh Xuân


Facebook Comments Box

Comments (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *