Posted By sanfiname Posted On

Hải quan chuẩn bị thí điểm nộp thuế qua trung gian thanh toán


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng vừa ký Quyết định số 101/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án “Thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán”. Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ mở ra một kênh thanh toán mới, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

HƯỚNG TỚI XOÁ BỎ 1% THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Theo Tổng cục Hải quan, từ năm 2012, cơ quan hải quan kết nối với các hệ thống công nghệ thông tin của các ngân hàng thương mại và Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán điện tử (E-payment). 

Đến nay, toàn ngành đã ký thỏa thuận hợp tác thu thuế xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử với 47 ngân hàng thương mại, số thu qua phương thức điện tử  đạt tới 99% số thu ngân sách của ngành hải quan.

 

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, vẫn còn một lượng nhỏ các khoản thu của cá nhân, hộ gia đình khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu nộp tiền bằng tiền mặt hoặc một số đơn vị nộp tiền mặt tại ngân hàng chưa sử dụng phương tiện thanh toán hiện đại. 

Đây là tiền đề để toàn ngành triển khai đề án thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 

Đề án này nhằm phát triển và gia tăng tiện ích cho người nộp thuế, giúp người dân và doanh nghiệp có thêm kênh thanh toán mới, có thể sử dụng tài khoản mở tại các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến các khoản thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, qua đó, thúc đẩy thói quen thanh toán điện tử, phi tiền mặt.

Việc thí điểm nói trên cũng sẽ góp phần thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời góp phần giảm thời gian nộp thuế, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đặc biệt, việc triển khai đề án sẽ hỗ trợ các cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh khi phát sinh khoản phải nộp được thực hiện nhanh chóng, chính xác không cần phải có tài khoản tại ngân hàng phối hợp thu.

Tổng cục Hải quan đánh giá việc triển khai nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho người dân và doanh nghiệp mà cả cơ quan quản lý, cũng như các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

“Các cơ quan quản lý có thể tiết kiệm được nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế; đảm bảo trừ nợ chính xác khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi tiền thuế được nộp; hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền còn sai sót”, văn bản Tổng cục Hải quan nêu.

Trong khi đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút thêm các khách hàng tiềm năng, gia tăng kết nối của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện phát triển thanh toán điện tử. 

Đối với các ngân hàng thương mại, việc triển khai nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng sẽ góp phần giúp các ngân hàng thương mại phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho khách hàng, đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án không dùng tiền mặt của ngân hàng nhà nước, tăng cường kết nối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

ĐẨY NHANH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM

Trước đó, cuối năm 2022, Tổng cục Hải quan gửi đề nghị tới Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng phối hợp thu và các cục hải quan tỉnh, thành phố, đến các đơn vị, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu nộp thuế.

Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần đáp ứng các tiêu chí cụ thể, bao gồm được Ngân hàng Nhà nước xác nhận là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngân hàng phối hợp thu cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước được chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngân hàng phối hợp thu tham gia vào quá trình thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là ngân hàng đã thực hiện chương trình nộp thuế điện tử 24/7.

Bên cạnh đó, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo kết nối với hệ thống thanh toán điện tử hải quan.

Cùng với đó, hiện các thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh được quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, thông tư này chưa có quy định đối tượng áp dụng là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Do đó, để đẩy nhanh việc triển khai thí điểm dịch vụ này, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo thông tư trình Bộ Tài chính bổ sung đối tượng áp dụng.

Facebook Comments Box