Posted By sanfiname Posted On

Hệ thống KRX sẵn sàng vận hành vào tháng 12/2023


Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết, ngày 21/8/2023, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức cuộc họp với Thành viên thị trường bao gồm các Công ty Chứng khoán, Ngân hàng thương mại, Công ty Quản lý Quỹ trong và ngoài nước.

Cuộc họp nhằm mục đích trình bày về kế hoạch dự án và đôn đốc công tác phối hợp chuẩn bị hệ thống theo kế hoạch.

Về kết quả kiểm thử, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã tổng kết sơ bộ kết quả kiểm thử với Thành viên thị trường trong thời gian vừa qua. Kết quả tại HOSE cho thấy có 25/76 Công ty chứng khoán đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử, 36/76 công ty đã thực hiện trên 80% và 15/76 công ty đạt dưới 80%.

Theo kế hoạch của Nhà thầu KRX, phía Việt Nam sẽ tổ chức kiểm thử đợt kiểm thử cuối cùng (FAT) trong tháng 11/2023 và dự kiến KRX hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023 để sẵn sàng triển khai.

Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị quyết tâm hoàn thành dự án và chuẩn bị hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành vào cuối năm nay.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán cho biết, đối với các Thành viên thị trường chưa sẵn sàng kịp tiến độ, thì sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để có biện pháp nhằm hoàn thành dự án theo mục tiêu chung.

Việc chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống mới là trách nhiệm của các Thành viên thị trường và các đơn vị. HOSE, HNX, VSDC sẵn sàng hỗ trợ các Công ty chứng khoán để đảm bảo đúng tiến độ dự án được Bộ Tài chính phê duyệt.

Đón nhận thông tin tích cực này, cổ phiếu nhóm chứng khoán bùng nổ trong phiên hôm nay với mức tăng 4,17% với một số rất khá như SSI tăng 6,41%; VCI tăng 5,2%; SHS tăng 5,13%; VND tăng 2,69%… Thị trường nhờ đó đã hồi phục mạnh từ giảm 34 điểm quay về vùng giá nhỉnh trên tham chiếu 1.183 điểm. 

Facebook Comments Box