Posted By sanfiname Posted On

Lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh ở các kỳ hạn ngắn


Tuần từ 24/4 – 28/4, lãi suất VND liên ngân hàng biến động tăng – giảm mạnh đan xen ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Chốt ngày 28/4, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 4,61% (+1,38% so với phiên cuối tuần trước đó); 1 tuần 4,8% (+1,1%); 2 tuần 4,93% (+0,66 %); 1 tháng 5,24% (+0,29%).

Lãi suất USD liên ngân hàng tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Phiên cuối tuần 28/4, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 4,6% (-0,04 %); 1 tuần 4,7% (-0,04 %); 2 tuần 4,85% (-0,02 %) và 1 tháng 4,98% (-0,02 %).

Theo thống kê của nhóm nghiên cứu MSB, trên thị trường mở tuần từ 24/4 – 28/4, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 65.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 50.000 tỷ đồng 28 ngày, đều với lãi suất 5%. Có 23.167,34 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày, 753,48 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày; có 6.819,29 tỷ đồng đáo hạn.

Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và cũng không có tín phiếu đáo hạn trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 17.101,53 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện tại tăng lên mức 66.191,26 tỷ VND, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 110.699,8 tỷ VND.

Trong tuần 24-28/4, lợi suất trái phiếu chính phủ giảm ở tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 28/4, lợi suất trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 2,58% (-0,11 %); 2 năm 2,62% (-0,09 %); 3 năm 2,64% (-0,11 %); 5 năm 2,61% (-0,19 %); 7 năm 2,87% (-0,06 %); 10 năm 3,21% (-0,07 %); 15 năm 3,33% (-0,1 %); 30 năm 3,8% (-0,06 %).

Trên thị trường sơ cấp, ngày 26/4, Kho bạc Nhà nước huy động được toàn bộ 10.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động được 4.500 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm, 15 năm cùng huy động được 3.000 tỷ mỗi loại. Lãi suất trúng thầu các kỳ hạn trên lần lượt tại 5 năm 2,75% (-0,05 % so với lần trúng thầu trước); 10 năm 3,22% (-0,08 %) và 15 năm 3,33% (-0,07%). Tuần  từ 24-28/4 không có trái phiếu chính phủ đáo hạn.

Giá trị giao dịch Outright và Repos (mua lại) trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 8.541 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh so với mức 3.704 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.

Trên thị trường ngoại tệ, tuần từ 24-28/4, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm nhẹ qua các phiên. Chốt ngày 28/4, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.639 VND/USD, tăng 05 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.450 VND/USD. Tỷ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 24.770 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá.

Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch tăng – giảm đan xen trong tuần qua. Chốt phiên cuối tuần 28/4, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 23.472 VND/USD, giảm 21 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá trên thị trường tự do không biến động nhiều trong tuần qua. Chốt
phiên 28/4, tỷ giá tự do giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra
so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.430 VND/USD và 23.480
VND/USD.

Facebook Comments Box