Posted By sanfiname Posted On

Nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân tại Nghị định sở hữu trí tuệ mới


Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì họp báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (gọi tắt Nghị định).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: “Nghị định mới sau khi ban hành phải có lợi cho doanh nghiệp, người dân, khắc phục những bất cập hạn chế trong công tác quản lý về sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ…”

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng năng lực tổ chức, bộ máy giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ trên cơ sở huy động tổ chức, chuyên gia tư vấn, giám định độc lập. Đồng thời, đề nghị đại diện cơ quan soạn thảo, đại diện các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp thảo luận, làm rõ tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nghị định; khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng; đơn giản hoá thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.

 

“Nghị định mới sau khi ban hành phải có lợi cho doanh nghiệp, người dân, khắc phục những bất cập hạn chế trong công tác quản lý về sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ…”

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Nghị định; đồng thời chuẩn bị ban hành ngay hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính về sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên môi trường điện tử, thực hiện song song với thủ tục thực hiện trực tiếp, và đến hết năm 2023 phải thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng cần quy định rõ về thành phần đầy đủ của hồ sơ xin chứng nhận, công nhận quyền sở hữu trí tuệ; trình tự xử lý, thời gian giải quyết gắn với trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, có cơ chế huy động các tổ chức, chuyên gia, từng bước khắc phục tình trạng năng lực cán bộ còn hạn chế, thiếu máy móc, trang thiết bị để giải quyết những hồ sơ phức tạp, yêu cầu cao. Đối với các tranh chấp, khiếu nại về sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng năng lực tổ chức, bộ máy giải quyết trên cơ sở huy động tổ chức, chuyên gia tư vấn, giám định độc lập; định rõ thời gian xử lý tranh chấp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục đánh giá đầy đủ tác động khi ban hành Nghị định theo thủ tục rút gọn; có điều khoản bảo đảm tính pháp lý liên tục công tác quản lý sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ…

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cho biết, theo Quyết định số 917/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản.

Về một số điểm mới, nổi bật, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cho biết, việc quy định chi tiết quyền sở hữu tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước sẽ tự động chuyển giao cho tổ chức chủ trì nhằm tạo điều kiện để nhanh chóng thương mại hoá sản phẩm. Đến nay, dự thảo Nghị định đã được tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của toàn bộ thành viên Chính phủ. Dự thảo đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham)… để sửa đổi, bổ sung các vấn đề kỹ thuật, làm rõ khái niệm, phân loại sản phẩm liên quan đến sở hữu trí tuệ…

Facebook Comments Box