Quảng Trị quyết định hủy bỏ nhiều hồ sơ quy hoạch xây dựng


Các hồ sơ quy hoạch xây dựng bị hủy bỏ bao gồm: Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ – du lịch Resort Cửa Tùng thuộc Khu dịch vụ-du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng-Cửa Việt, diện tích 14 ha được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 22/11/2007.

Ngoài ra còn Quy hoạch chi tiết Khu khách sạn nghỉ dưỡng Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Khu dịch vụ – du lịch tổng hợp Thủy Bạn thuộc Khu dịch vụ-du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng-Cửa Việt, diện tích 23,1ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 9/9/2008; Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ – du lịch tổng hợp Gio Hải 1 thuộc Khu dịch vụ – du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt diện tích 20 ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 31/5/2010.

Lý do được UBND tỉnh đưa ra là các quy hoạch không triển khai thực hiện và không có tính khả thi.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương trong tỉnh về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo” trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, nhất là các dự án có sử dụng đất; căn cứ vào nhu cầu xã hội, yêu cầu phát triển của địa phương để lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng; đẩy mạnh thu hút lựa chọn doanh nghiệp có tiềm lực khả thi đầu tư vào vùng, lĩnh vực đã được quy hoạch nhằm khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”…

Đặc biệt giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát quy hoạch do UBND tỉnh ban hành, tham mưu UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi…

Facebook Comments Box