Posted By sanfiname Posted On

Sẽ giám sát, xử lý nghiêm các ngân hàng không thực hiện đúng chủ trương giãn nợ


Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023 và Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ, ngày 23/4/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc cho phép tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn không có khả năng trả nợ đúng thời hạn sẽ tạo điều kiện cho khách hàng có thể được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, kéo dài thời gian trả nợ mà không phải chuyển nhóm nợ xấu. Qua đó, khách hàng có điều kiện được tiếp cận các khoản vay mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có nguồn tài chính để tìm kiếm việc làm, nguồn thu nhập mới để trả nợ vốn vay tại các tổ chức tín dụng.

Ngay sau khi ban hành Thông tư 02, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị triển khai theo hình thức trực tuyến trên quy mô cả nước. Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú chủ trì hội nghị.

Theo ông Đào Minh Tú, Thông tư 02 trao quyền chủ động cho các ngân hàng thương mại trong việc giãn, hoãn nợ và giữ nguyên nhóm nhợ cho khách hàng.

“Cả thông tư này có 8 điểm nhưng chủ yếu quy định về thời gian. Còn những tiêu chí đánh giá giao toàn bộ quyền chủ động cho các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước chỉ tạo khuôn khổ pháp lý cho các ngân hàng làm chứ không đưa ra các điều kiện giãn/hoãn hay giữ nguyên nhóm nợ. Như vậy là rất thuận lợi cho các ngân hàng thương mại”, Phó thống đốc nói.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng: “Giãn, hoãn nợ phải thực tế. Không làm tăng thêm điều kiện, thủ tục cho khách hàng. Việc cho phép giãn hoãn nợ phải dựa trên đánh giá sự sụt giảm doanh thu dẫn đến khó khăn dòng tiền. Giãn/hoãn cho những khách hàng bị ảnh hưởng khách quan, có khả năng phục hồi. Những dự án làm ăn thua lỗ, yếu kém của doanh nghiệp thì phải thận trọng”. 

Ngược lại, với những khách hàng có khả năng phục hồi tốt thì ông Đào Minh Tú đề nghị các ngân hàng phải giãn/hoãn thực chất, đảm bảo cơ cấu thời hạn hợp lý. 

Phó thống đốc yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh/thành phố theo dõi sát sao tình hình thực hiện giãn/hoãn nợ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các ngân hàng thực hiện không đúng chủ trương giãn/hoãn nợ, gây khó khăn thiệt hại cho doanh nghiệp..

Thông tư 02 quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, kiểm soát nội bộ đảm bảo giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi. Thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước định kỳ hàng tháng theo quy định.

Bên cạnh đó, Phó thống đốc Đào Minh Tú cũng lưu ý các ngân hàng đánh giá, phân loại cũng như trích lập dự phòng theo nhóm nợ thực tế của khách hàng, không che giấu nợ xấu. Theo quy định tại Thông tư 02, các tổ chức tín dụng phải trích lập dự phòng tối thiểu 50% trong năm 2023 và 100% trong năm 2024.

Facebook Comments Box