Posted By sanfiname Posted On

Sửa đổi quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc


Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 10/10/2023 về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, chuyển giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND Tp.Hà Nội theo Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 01/8/2023 của Chính phủ và quy định của pháp luật liên quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến việc thực thi Quyết định này và Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 01/8/2023 của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong tháng 10/2023.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg, ngày 12/10/1998. Đến nay, sau 25 năm phát triển, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thu hút 104 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 100.000 tỷ đồng.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 về việc chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND TP Hà Nội quản lý từ ngày 1/8/2023.

Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện bàn giao và UBND TP Hà Nội thực hiện tiếp nhận: tổ chức và hoạt động, các nhiệm vụ, công việc đã và đang thực hiện, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư công từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ban Quản lý) và của các đơn vị trực thuộc (các đơn vị sự nghiệp và Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu); quyền đại diện chủ sở hữu Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nêu trên.

Thông tin về việc chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc về UBND TP. Hà Nội, tại cuộc họp mới đây, bà Phạm Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 về việc chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ về UBND TP. Hà Nội quản lý, Bộ đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phân công công việc cụ thể; đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hà Nội và các sở, ngành, các cơ quan chuyên môn thành phố để chuẩn bị công tác bàn giao.

Đến thời điểm hiện nay, rất nhiều công việc đang được tiến hành khẩn trương. Hai bên đã phối hợp chuẩn bị hồ sơ bàn giao, rà soát các hồ sơ liên quan đến tổ chức bộ máy, danh mục các dự án đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán ngân sách, thống kê các công việc để thực hiện chuyển giao…

Theo Nghị quyết số 119/NQ-CP, thời hạn hoàn thành việc bàn giao và tiếp nhận trong 6 tháng tính từ thời điểm bắt đầu bàn giao. Cũng trong Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng trình Thủ tướng ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bàn giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ về UBND TP. Hà Nội. Quyết định này ra đời sẽ tạo thuận lợi thực hiện công việc bàn giao. Việc bàn giao sẽ bắt đầu tư khâu tổ chức bộ máy, nhân sự và các công việc.

Bà Phạm Thị Vân Anh đánh giá, đến nay, các công việc bàn giao đang trong thời hạn và trong khả năng kiểm soát, điều hành của các cơ quan có thẩm quyền. Các công việc bàn giao đang trong thời hạn, đúng lộ trình đề ra.

Facebook Comments Box