Posted By sanfiname Posted On

Thanh Hóa thu gần 11.000 tỷ từ hoạt động xuất nhập khẩu


Trong 8 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Hải quan Thanh Hóa đạt xấp xỉ 8 tỷ USD, thu ngân sách đạt gần 11.000 tỷ đồng.

Số thu ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan Thanh Hóa chủ yếu từ số thu của các mặt hàng nhập khẩu đạt 8.751,03 tỷ đồng, chiếm 98,2% tổng số thu ngân sách nhà nước. Số thu ngân sách nhà nước từ dầu thô nhập khẩu đạt 8.599,69 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 81,1% trong tổng thu ngân sách nhà nước của đơn vị.

Thu từ các mặt hàng nhập khẩu khác đạt 1.718,77 tỷ đồng, chiếm 17% tổng số thu ngân sách nhà nước. Số thu nêu trên chủ yếu từ các nguyên phụ liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất của các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn như: phế liệu sắt thép, than đá, phụ liệu lọc hóa dầu (hóa chất, chất xúc tác), máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, dầu cọ tinh luyện…

Tính đến 15/8/2023, Cục Hải quan Thanh Hóa đã làm thủ tục thông quan cho gần 80.000 tờ khai điện tử đăng ký trên hệ thống VNACCS/VCIS, bằng 104% cùng kỳ năm 2022 và hơn 930 hồ sơ khai báo phương tiện vận tải đường biển trên hệ thống E-Manifest, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan năm 2023 là 391 doanh nghiệp nhập khẩu (trong đó có 271 doanh nghiệp trong tỉnh; 120 doanh nghiệp ngoài tỉnh).

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đến ngày 15/8/2023 đạt 7,901 tỷ USD, bằng 87,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,71 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, đặc biệt là các ngành dệt may, da giày và sản phẩm công nghiệp xuất khẩu (như: sắt thép, chế phẩm lọc hóa dầu, gỗ dán, đá ốp lát, clinker).

Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,18 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu đều giảm so với cùng kỳ năm 2022. Riêng kim ngạch mặt hàng than đá nhập khẩu tăng 90% do lượng than nhập khẩu phục vụ sản xuất của nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2.

Nguyên nhân chủ yếu khiến kim ngạch nhập khẩu giảm là do đơn giá bình quân các mặt hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn (dầu thô, sắt thép phế liệu) giảm mạnh; nhiều doanh nghiệp chưa có đơn đặt hàng nên cắt giảm lượng nguyên liệu sản xuất nhập khẩu; chưa có các dự án đầu tư mới nên nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị giảm.

Đến nay, số thu ngân sách nhà nước tại Cục Hải quan Thanh Hóa đạt 10.653 tỷ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 79% chỉ tiêu được giao. Dự kiến, hết tháng 8/2023, số thu nộp ngân sách nhà nước của Hải quan Thanh Hóa đạt 10.819,26 tỷ đồng, bằng 79% cùng kỳ năm 2022 và đạt 80,1% chỉ tiêu giao thu.

Những tháng còn lại của năm, Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng thu, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cao nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, phấn đấu luôn đứng trong nhóm dẫn đầu về chỉ số năng lực canh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh (DDCI), đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Đồng thời tập trung các giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và hiệp hội doanh nghiệp để kêu gọi hãng tàu, doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn; tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng và doanh nghiệp có khả năng rủi ro cao về trị giá, thuế suất.

Facebook Comments Box