Posted By sanfiname Posted On

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất ở Cà Mau


Theo đó, việc thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất tại Cà Mau vẫn còn thiếu sót, sai phạm. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chậm kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư nộp tiền ký quỹ đảm bảo đầu tư theo quy định, dẫn đến 14 dự án có quyết định giao đất, cho thuê đất, nhưng chưa nộp tiền ký quỹ với số tiền 62.712 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh không xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh và không báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất về việc xác định đơn giá đất cụ thể, để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 41 quyết định, công văn giá đất trên địa bàn giai đoạn từ 1/1/2013-29/6/2014.

Đồng thời, việc áp dụng chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là không đúng quy định pháp luật tại Dự án Bệnh viện đa khoa Bình An-Medic Cà Mau và Dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và phân vi sinh, với số tiền 38.113 triệu đồng.

Về công tác quản lý đất công của một số đơn vị vẫn còn để xảy ra tình trạng đất công bị lấn chiếm, chiếm dụng, cho thuê đất trái quy định của pháp luật; chậm ký hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Kết luận Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở, và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đô thị, các cơ quan chức năng của địa phương đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà Cà Mau tự ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với diện tích công trình công cộng sang đất ở đô thị tại dự án Khu phố thương mại phường 8.

Mặt khác, cơ quan chức năng địa phương không xử lý theo quy định hành vi vi phạm của chủ đầu tư, mà lại hướng dẫn, cho phép chủ đầu tư được điều chỉnh quy hoạch theo thực tế (tự quy hoạch) là thực hiện không nghiêm pháp luật về đất đai, xây dựng; không xác định nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất ở đô thị tăng lên theo quy định, số tiền vi phạm 6.237 triệu đồng, cần phải thu hồi về ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt trong kỳ thanh tra, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị với tổ chức, cá nhân còn chậm so với yêu cầu; cấp 780 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Dự án khu đô thị Đông Bắc khi chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định.

Còn về công tác đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ nêu, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có nhiều vi phạm đối với việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, chứng chỉ quy hoạch, giao đất, xây dựng công trình… khi triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau.

Từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau một số việc như: kiểm điểm và chỉ đạo cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân; rà soát việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao Mường Thanh Cà Mau; việc áp dụng chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không đúng quy định của pháp luật Dự án Bệnh viện đa khoa Bình An-Medic Cà Mau và Dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản và phân vi sinh; thu hồi về ngân sách nhà nước những khoản tiền vi phạm…

Facebook Comments Box