Thẻ căn cước sử dụng công nghệ tiên tiến, bảo mật cao, chống làm giả


Tiếp tục chương trình phiên họp giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 15/11/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật Căn cước; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tham dự và phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đã báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước. Theo đó, dự thảo Luật và tên thẻ căn cước, trong thời gian vừa qua, đã có nhiều thay đổi về hình thức, nội dung và tên gọi của thẻ căn cước.

Tuy nhiên, việc thay đổi hình thức, nội dung, tên gọi của thẻ căn cước là phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số, với nội dung được bổ sung bao quát, toàn diện, đầy đủ thông tin trong thẻ căn cước và hình thức, phương thức quản lý số tính khoa học, đại chúng, giúp cho Nhà nước quản lý chặt chẽ các đối tượng; đồng thời, hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia các hoạt động, giao dịch hành chính, dân sự, hoạt động xã hội tiện lợi, phù hợp với môi trường số, xã hội số.

Về trung tâm dữ liệu quốc gia (quy định tại khoản 4 Điều 8, khoản 5 Điều 10, khoản 5 Điều 11 và khoản 3 Điều 12), có ý kiến cho rằng dự thảo Luật chưa xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dữ liệu quốc gia nên quy định việc kết nối với các cơ sở dữ liệu là chưa phù hợp. Đề nghị bổ sung quy định cụ thể khi Luật đã giao nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 175 ngày 30/10/2023 phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Trong dự thảo Luật chỉ quy định về Trung tâm dữ liệu quốc gia với ý nghĩa là một hệ thống kỹ thuật được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia để chia sẻ, khai thác, xử lý thông tin. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đề nghị bổ sung khoản 19 Điều 3 quy định về Trung tâm dữ liệu quốc gia như dự thảo Luật.

Về cấp, quản lý căn cước điện tử (Chương IV), có ý kiến nhất trí sự cần thiết quy định về căn cước điện tử trong dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị báo cáo thêm về vấn đề bảo mật của thẻ căn cước gắn chip vì dễ bị xâm nhập, theo dõi.

Theo báo cáo của Cơ quan soạn thảo, thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ. Theo đó, khi một người sử dụng thiết bị đọc thông tin lưu trữ trong chip điện tử phải được sự đồng ý của chủ thẻ thông qua phương thức xác thực vân tay, khuôn mặt để được quyền truy cập và truy xuất dữ liệu.

Bên cạnh đó, để khai thác được các thông tin trong chip phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và các thiết bị này phải được Bộ Công an cung cấp mã bảo mật (ISD KEY) để xác thực, bảo đảm an ninh, an toàn bảo mật thông tin. Trường hợp các cơ quan nhà nước khác cung cấp thiết bị chuyên dụng để đọc thông tin trong thẻ căn cước thì các thiết bị này đều phải được cơ quan chuyên môn của Bộ Công an kiểm tra và cung cấp mã bảo mật (ISD KEY).

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Cơ quan soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội hoàn chỉnh dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Cơ quan soạn thảo cơ bản nhất trí với những ý kiến phát biểu, đặc biệt là kết luận của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, định hướng những vấn đề cần bổ sung, giải trình thêm.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Quốc phòng và An ninh để tiếp tục tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua. 

Kết thúc thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự án Luật Căn cước sau khi được thảo luận tại đợt 1 của Kỳ họp thứ 6, trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Công an và Ủy ban Pháp luật, các cơ quan hữu quan để nghiên cứu, tiếp thu hợp lý, đạt sự đồng thuận cao.

Facebook Comments Box