Posted By sanfiname Posted On

Thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai và thông tin nhà ở


Tại buổi làm việc về tình hình triển khai thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở ngày 18/10/2023, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Tổ Công tác triển khai Đề án 06 và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục đã chủ trì phối hợp với Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai và các đơn vị thuộc các Bộ: Công an, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông và UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ làm điểm về việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành các văn bản về quy trình làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam và kế hoạch triển khai làm điểm tại 4 đơn vị cấp xã.

Cụ thể, tại Hà Nội có 2 đơn vị cấp xã/phường gồm: phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Tại Hà Nam có 2 đơn vị cấp xã/phường gồm: phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên và phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý. Thời gian thực hiện từ tháng 5- 8/2023 để rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình triển khai nhân rộng.

Cùng với đó, triển khai hướng dẫn chi tiết việc thu thập, xác minh, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở để tổ chức triển khai làm điểm tại tất cả các xã, phường trên địa bàn Hà Nội và Hà Nam.

Thông tin về kết quả triển khai, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, cho biết việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trên cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa bàn thí điểm tập trung vào việc bổ sung các thông tin: địa chỉ chi tiết, thông tin tài sản gắn liền với đất (chủ yếu là nhà ở), dữ liệu địa chính thửa đất, thông tin người sử dụng đất; diện tích thửa đất…

Kết quả đến nay, tổng số thửa đất đã làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở tại phường Minh Khai, Phủ Lý, trên cơ sở 1097 phiếu thu thập đầy đủ thông tin đã làm giàu, làm sạch, bổ sung thông tin 914 thửa. Tại phường Hòa Mạc, thị xã Duy tiên, trên cơ sở 1051 phiếu đã làm giàu, làm sạch 1002 thửa.

Tại phường Trần phú, quận Hoàng Mai, trên cơ sở 3339 phiếu đã làm giàu, làm sạch, bổ sung thông tin 2489 thửa. Còn tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, trên cơ sở 4225 phiếu đã làm sạch, bổ sung thông tin 3350 thửa.

Ghi nhận các kết quả của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường và Cục Đăng ký và Dữ liệu và thông tin đất đai việc triển khai thí điểm làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, để thực hiện tốt việc này, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường cần đánh giá cụ thể những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp để có thể nhân rộng thực hiện.

Ông Kiên lưu ý tập trung vào việc Bộ sẽ ban hành các tiêu chuẩn, hướng dẫn còn việc thực hiện do các địa phương chủ động triển khai. Ông cũng yêu cầu, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường khẩn trương hoàn thiện Báo cáo để Bộ báo cáo Phó Thủ tướng, Bộ Công an về kết quả thực hiện việc thí điểm làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Facebook Comments Box