Thu hồi công nợ bị chậm trễ, Bình Dương ACC xin hoãn chi trả cổ tức 2022


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã ACC-HOSE) thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ĐHĐCĐ ACC thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022. Lý do được Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đưa ra do trong năm 2023, các công trình thi công đang triển khai chưa được hoàn thành nghiệm thu như dự kiến dẫn đến việc thu hồi công nợ bị chậm trễ.

Do đó, để ưu tiên dòng tiền phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn quý 4/2023 và giai đoạn quý 1/2024, công ty thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022 như Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua.

Thu hồi công nợ bị chậm trễ, Bình Dương ACC xin hoãn chi trả cổ tức 2022 - Ảnh 1

Được biết, ngày 28/4/2023,  cổ đông ACC đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 8% vốn điều lệ, tương ứng tổng số tiền trả cho cổ đông gần 84 tỷ đồng và dự kiến cổ tức năm 2023 tối thiểu 10% vốn điều lệ.

Theo báo cáo thường niên 2022, ACC ghi nhận doanh thu đạt 700 tỷ, bằng 64% kế hoạch (1.093 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 82,8 tỷ, bằng 85,8% kế hoạch (96,5 tỷ đồng).

Kết thúc quý 3/2023, ACC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng gần 134% từ 17,8 tỷ lên gần 24 tỷ đồng là do chi phí giá vốn sản xuất và thi công giảm nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng (lợi nhuận gộp tăng).

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC ghi nhận doanh thu đạt 408 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 42,74 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.104,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 99,51 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC mới hoàn thành 43% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC lại giảm 86,6% so với đầu năm, từ 110 tỷ về chỉ còn 14,8 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng từ 911,9 tỷ lên 993,5 tỷ đồng; Nợ phải trả tăng mạnh từ 883,6 tỷ lên 1.071,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 94,8 tỷ hồi đầu năm xuống 51,76 tỷ đồng.

Về diễn biến giá cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/11, cổ phiếu ACC đóng cửa giá tham chiếu 11.300 đồng/cổ phiếu và giảm hơn 19% trong 6 tháng qua.

Facebook Comments Box