Posted By sanfiname Posted On

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chương trình phục hồi kinh tế, chọn “đúng, trúng” các vấn đề hiệu quả


Thủ tướng đánh giá Bộ Kế hoạch và Đầu tư bám sát, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để thực hiện vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối, điều phối điều hành kinh tế vĩ mô, có sản phẩm cụ thể, hiệu quả lượng hóa được.

“Đặc biệt, Bộ đã nắm chắc tình hình để tham mưu chiến lược nhất là Chương trình phục hồi kinh tế, chọn “đúng, trúng” các vấn đề hiệu quả, “cân đong, đo đếm” được, phù hợp tình hình, điều kiện kinh tế nước ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

NHIỀU CHÍNH SÁCH ĐƯỢC LƯỢNG HÓA, CÓ SẢN PHẨM CỤ THỂ

Theo đó, Bộ bám sát, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để thực hiện vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu cấp chiến lược, cơ quan đầu mối, điều phối điều hành kinh tế vĩ mô, có sản phẩm cụ thể, hiệu quả lượng hóa được.

Trong đó, một dấu ấn là trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội có quy mô 347.000 tỷ đồng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, với 4 lĩnh vực trọng tâm mà thực tế khẳng định là đúng và trúng: An sinh xã hội, y tế, hạ tầng và hỗ trợ doanh nghiệp.

Cùng với đó, đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời đối thoại, lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tối đa theo tinh thần “Chính phủ kiến tạo”, tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng; cùng với giải ngân đầu tư công, giải ngân vốn FDI đạt khoảng 22 tỷ USD, năm 2022 là năm có số lượng đăng ký doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay.

Bộ cũng làm tốt hơn công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế liên kết vùng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tổng kết, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành, báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành các Nghị quyết về phát triển vùng (Tây Nguyên và Đông Nam Bộ), Chương trình hành động của Chính phủ về định hướng, giải pháp phát triển 06 vùng kinh tế-xã hội; đồng thời tích cực xây dựng quy hoạch 6 vùng này. Trình Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua 03 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho: Cần Thơ, Khánh Hòa, TP. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.

Bộ đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền cắt giảm gần 5.000 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời định hướng đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún, kéo dài, kém hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác công-tư.

Cùng với đó, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực, quan tâm về đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, luôn ủng hộ sự đổi mới. Công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh triển khai thực hiện với tinh thần một luật sửa nhiều luật. Bộ cũng làm tốt hơn công tác truyền thông; công tác thống kê ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, khoa học, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê…

TIẾP TỤC THAM MƯU CHO CHÍNH PHỦ NHỮNG QUYẾT SÁCH QUAN TRỌNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, công tác của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Trước hết, Thủ tướng yêu cầu Bộ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác tham mưu chiến lược, điều hành kế hoạch, điều phối kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và thế giới; nhận diện rõ thời cơ, thách thức; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động trong và ngoài nước; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng nhắc lại yêu cầu góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả. Đây cũng là nhiệm vụ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 3/1.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tham mưu thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo ngành tham dự Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo ngành tham dự Hội nghị.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò kiến tạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hoàn thành cơ sở vật chất cho trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và tham khảo, học tập kinh nghiệm các nước về lĩnh vực này.

Tiếp tục tham mưu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phân bổ và sử dụng nguồn lực nhà nước phù hợp, hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội.

Thủ tướng lưu ý, với nguồn vượt thu năm 2022 là 392.000 tỷ đồng, cần ưu tiên xử lý các vấn đề cấp bách, đột xuất, bất ngờ và đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, dùng nguồn lực này để thực hiện bằng được mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng là tới năm 2025, cả nước có 3.000 km cao tốc và tới năm 2030 có 5.000 km cao tốc để tạo không gian, động lực phát triển mới cho đất nước, làm “ra tấm ra món”, dứt khoát không dàn trải, manh mún, kéo dài.

Về hợp tác công-tư, Thủ tướng cho rằng dư địa thúc đẩy hợp tác công-tư còn rất lớn để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhưng hiện nay, thể chế cho hợp tác công-tư còn hạn chế so với sự vận động, phát triển và đòi hỏi của thực tiễn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực đang quản lý; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê, với quan điểm chủ đạo là thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và minh bạch, số liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách, theo tinh thần “nói được làm được”, “đi vào lòng người” để tạo đồng thuận xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ truyền thông.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, phân bổ nguồn lực. Thủ tướng lấy ví dụ, trước đây đầu tư các tuyến cao tốc chỉ do Bộ Giao thông vận tải triển khai, nhưng trong nhiệm kỳ này, chúng ta đã bố trí được số vốn lên tới 470.000 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng giao thông, cao gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước, nếu làm theo cách trước đây thì không thể thực hiện được.

“Trong khi đó, nếu được phân cấp, phân quyền, giao nhiệm vụ thì các tỉnh, thành phố rất phấn khởi và có động lực để triển khai vì các dự án cao tốc gắn liền với sự phát triển của địa phương. Thực tiễn đã cho thấy cách làm mới là phù hợp, hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

 

9 điểm nhấn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2022

1- Chủ động nghiên cứu, tham mưu hoạch định chiến lược với nhiều đề án, chương trình hành động; trong đó nổi bật nhất là Quy hoạch tổng thể quốc gia.

2- Kiến tạo đột phá cho phát triển quốc gia với việc xây dựng 2 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, xây dựng Chương trình hành động tại 6 vùng kinh tế-xã hội

3- Liên tục đổi mới tư duy trong cải cách thể chế, tạo động lực phát triển, chuyển mạnh tư duy quản lý sang tập trung xây dựng định hướng phát triển quốc gia ở tầm vĩ mô

4- Đổi mới sáng tạo là động lực cho tăng trưởng với các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế số, kinh tế chia sẻ…

5- Hiến kế tạo bứt phá thông qua các kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đề xuất cơ chế thí điểm đặc thù cho một số địa phương như Khánh Hòa, Cần Thơ…

6- Tiên phong trong hành động với dấu ấn nổi bật trong xây dựng kịch bản điều hành nền kinh tế và giải pháp hỗ trợ phục hồi

7- Đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia

8- Thực hiện tốt nhiệm vụ thống kê

9- Xác định người dân là trọng tâm của phát triển

Facebook Comments Box