Posted By sanfiname Posted On

TP. Hải Dương hướng tới là đô thị thông minh


Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hải Dương đến năm 2040. Theo đó, mục tiêu là xây dựng TP.Hải Dương hướng tới một đô thị xanh, thông minh; hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I…

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn cho biết, phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính TP.Hải Dương theo Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, bao gồm 19 phường và 6 xã với tổng diện tích tự nhiên là 111,68 km2, dân số 358.520 người (năm 2021).

Quy hoạch nhằm mục tiêu phát triển TP.Hải Dương với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững; xây dựng TP.Hải Dương hướng tới một đô thị xanh, thông minh; hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I.

Về mô hình và cấu trúc phát triển đô thị, TP.Hải Dương phát triển lan tỏa từ đô thị trung tâm hiện hữu. Ngoài ra về không gian, TP.Hải Dương được chia thành các khu vực phát triển như: khu trung tâm đô thị hiện hữu; không gian sông Thái Bình; khu phát triển đô thị văn hóa, thể thao, giáo dục và y tế mới phía Tây Nam; khu phát triển đô thị xanh, thông minh phía Nam; khu đô thị sinh thái gắn với dịch vụ nông nghiệp cửa ngõ phía Đông, phát triển đô thị dịch vụ kết hợp phát triển du lịch; khu vực phát triển đô thị dịch vụ công nghiệp phía Bắc.

Cùng với định hướng về quy hoạch không gian, mô hình và cấu trúc phát triển đô thị, Đồ án cũng đưa ra những định hướng về quy hoạch sử dụng đất; thiết kế đô thị; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch giao thông; quy hoạch cấp thoát nước, quy hoạch không gian ngầm; đánh giá môi trường chiến lược; các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư…

Cũng tại hội nghị, các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất với việc cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hải Dương đến năm 2040.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng đồ án, Hội đồng góp ý tư vấn cần rà soát căn cứ pháp lý, lược bỏ một số văn bản đã hết hiệu lực và cập nhật những văn bản mới liên quan; làm rõ lý do, cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch; làm rõ khả năng tiêu thoát nước của hệ thống sông hồ, kênh rạch, cấu trúc phát triển đô thị của Hải Dương. Đồ án cần bổ sung định hướng di dời cơ sở sản xuất khỏi khu vực nội thị để tăng diện tích không gian công cộng, cây xanh.

Đồng thời, bổ sung đánh giá năng lực vận tải của hệ thống giao thông và nhu cầu giao thông của thành phố; phân tách giao thông đối ngoại và giao thông đô thị; xác định rõ quy mô, tính chất các hồ điều hoà; chú trọng bảo vệ môi trường, các giải pháp tái chế rác thải và các nội dung liên quan đến phát triển đô thị thông minh…

Kết luận hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc Trần Thu Hằng đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo đơn vị tư vấn bám sát chỉ đạo của Thủ tướng tại Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hải Dương đến năm 2040; làm rõ việc áp dụng những tiêu chí đô thị xanh, thông minh ở đô thị Hải Dương; cơ sở khoa học của các dự báo về tăng dân số, sử dụng đất; làm rõ những nội dung kế thừa và nội dung điều chỉnh trong mô hình phát triển đô thị; sớm hoàn thiện thuyết minh Đồ án, dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để UBND tỉnh Hải Dương trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

-Thanh Xuân


Facebook Comments Box

Comments (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *