Posted By sanfiname Posted On Comment (14)

Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp nếu phát hiện virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa xuất khẩu


Theo Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, vừa qua, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có công văn gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc về việc quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu.

Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã nhận được thông báo số 58.2022 ngày 8/7 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về các biện pháp kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 8/7 và thay thế thông báo số 103.2020.

Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, tại buổi họp trực tuyến với Cục An toàn thực phẩm Xuất nhập khẩu (thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc) vào ngày 20/7, đại diện phía Trung Quốc đã giải thích cụ thể hơn về các biện pháp sẽ áp dụng trong trường hợp phát hiện lô hàng nhập khẩu dương tính với SARS-CoV-2.

Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Trung Quốc) còn cho biết thêm, khi cơ quan thẩm quyền nước này kiểm tra doanh nghiệp có lô hàng bị nhiễm phát hiện các vấn đề còn tồn tại thì sẽ căn cứ theo quy định liên quan để yêu cầu các biện pháp khắc phục có thời hạn, tạm ngừng xuất khẩu hoặc hủy bỏ tư cách đăng kí xuất khẩu của doanh nghiệp đó.

Trong công văn gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản sang Trung Quốc, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, hướng dẫn của FAO, WHO và hướng dẫn của Trung Quốc nhằm hạn chế tối đa khả năng lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát hiện virus SARS-CoV-2.

Trường hợp có lô hàng bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các nội dung liên quan (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục phù hợp,…) để phục vụ cho việc kiểm tra trực tuyến theo đúng thời hạn yêu cầu của cơ quan thẩm quyền Trung Quốc.

Để phòng ngừa những rủi ro cho các lô hàng thủy sản trước nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 và đáp ứng yêu cầu mới của thị trường Trung Quốc, VASEP khuyến cáo các doanh nghiệp thủy sản hội viên cần tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống Covid -19 tại nhà máy. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan theo yêu cầu kiểm tra trực tuyến của cơ quan thẩm quyền Trung Quốc.

Facebook Comments Box

Comments (14)

  • can you take viagra with blood thinners Additional uses include reduce the risk of breast cancer coming back by 40 to 50 in postmenopausal women and by 30 to 50 in premenopausal women reduce the risk of a new cancer developing in the other breast by about 50 shrink large, hormone receptor positive breast cancers before surgery lower breast cancer risk in women who have a higher than average risk of disease but have not been diagnosed sources; here and here

  • viagra online purchase Evidence related to the use of corticosteroids for improving pregnancy outcomes in women with HELLP syndrome was extracted from one Cochrane systematic review of 13 RCTs 27, all of which were relatively small total of 626 women

  • Brian was checked out by specialists at a highly regarded medical center, but they could shed no light on the matter pharmacy sell viagra We hypothesized that probiotics, when consumed with soy protein, would increase plasma isoflavones, as well as equol producer frequency, in postmenopausal women

  • I am absolutely terrified, but I truly admire your strength and hope buy cialis 20mg Geraldine King September 22, 2021 When taking SR 9009, I noticed an increase in my energy levels and a decrease in my weight

  • One woman in the high risk group presented with bone metastases from an adenocarcinoma 12 years after prophylactic mastectomy; immunostaining was negative for estrogen receptors and progesterone receptors, but positive for cystic disease fluid protein 15 a mammary tumor marker generic name for cialis

  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *