Posted By sanfiname Posted On

Xây dựng khu du lịch Tràng An thành động lực phát triển của Ninh Bình


Ngày 10/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 821/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An – Tam Cốc – Bích Động, tỉnh Ninh Bình.

Theo phê duyệt, quy mô lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Tràng An – Tam Cốc – Bích Động thuộc phạm vi của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể Danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận với tổng diện tích là 9.663 ha.

Tính chất của khu vực lập quy hoạch là khu Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; khu du lịch có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm bảo tồn các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh Ninh Bình, thực hiện cam kết của Việt Nam với UNESCO trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Bảo tồn di sản kết hợp hài hòa với phát triển bền vững, đưa quần thể Danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình trở thành một trong những khu du lịch hấp dẫn của Việt Nam và quốc tế, động lực phát triển của tỉnh Ninh Bình và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Đồng thời, xác định ranh giới, khoanh vùng bảo vệ di tích; xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất cho các khu vực; tổ chức không gian, bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai và phê duyệt, quản lý quy hoạch, dự án; xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút nguồn lực đầu tư, phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản.

Theo đó nhiệm vụ lập quy hoạch gồm: Nghiên cứu, khảo sát; xác định tầm nhìn, mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch; xác định dự báo và các chỉ tiêu phát triển; định hướng tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan; định hướng phát triển du lịch…

Cũng liên quan đến phát triển du lịch, trong tháng 6 đầu năm, Ninh Bình lượt khách đến Ninh Bình là 4,53 triệu lượt khách. Trong đó khách nội địa 4,31 triệu lượt, khách quốc tế 224 nghìn lượt. Doanh thu ước đạt hơn 3.846 tỷ đồng, gấp 2,94 lần so với cùng kỳ năm 2022.

6 tháng cuối năm 2023, ngành du lịch Ninh Bình sẽ tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Ninh Bình tại các tỉnh miền Trung; kế hoạch Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản thế giới; tham mưu xây dựng đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trong khu Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An;…

Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch Ninh Bình trên nền tảng số Youtube, Tiktok. Xây dựng các kênh Youtube quảng bá ẩm thực, du lịch Ninh Bình; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp thông tin, quảng cáo trên ấn phẩm quảng bá du lịch Ninh Bình và các trang website của ngành; xây dựng các bản tin điện tử quảng bá du lịch. Xây dựng kho thuyết minh các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; Ra mắt ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Ninh Bình và các nền tảng số du lịch Ninh Bình.

Facebook Comments Box