Posted By sanfiname Posted On

Ý thức hơn về quản trị công ty giúp huy động vốn qua thị trường chứng khoán tăng trưởng gần 30%/năm


Khi vốn hoá thị trường cổ phiếu càng gia tăng và quy mô huy động vốn qua thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 30% mỗi năm, mỗi doanh nghiệp và từng thành viên thị trường cần ý thức rõ ràng về hơn tầm quan trọng của quản trị công ty tốt…

Trong hai ngày 20, 21/10, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Bàn tròn châu Á – OECD về quản trị công ty năm 2022 dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ sỹ (SECO).

Đây là cơ hội quý báu để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa OECD và Việt Nam với tư cách là đồng Chủ tịch Chương trình Khu vực Đông Nam Á của OECD (SEARP) giai đoạn 2022-2025.

Hội nghị Bàn tròn OECD-Châu Á 2022 là hội nghị bàn tròn gặp mặt trực tiếp kể từ năm 2019, sau một thời gian dài thế giới chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây cũng là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị bàn tròn OECD về quản trị công ty.

Hội nghị Bàn tròn OECD năm nay tập trung thảo luận về những phát triển gần đây về quản trị công ty trong khu vực Châu Á. Chương trình cũng tập trung vào các vấn đề chính để tiến hành rà soát các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD, bao gồm tính bền vững trong khu vực doanh nghiệp, số hóa và thị trường nợ ở Châu Á.

Các nguyên tắc G20/OECD là tiêu chuẩn quốc tế về quản trị công ty và giúp các nhà hoạch định chính sách đánh giá và cải thiện khung khổ pháp lý, quy định và thể chế cho quản trị công ty.

Hội nghị bàn tròn sẽ là cơ hội để thu thập quan điểm và góc nhìn từ các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý cũng như các bên liên quan khác trong khu vực về các đề xuất sửa đổi nguyên tắc G20/OECD.

Toagrave;n cảnhnbsp;Hội nghị Bagrave;n trograve;n chacirc;u Aacute; ndash; OECD về quản trị cocirc;ng ty năm 2022.
Toàn cảnh Hội nghị Bàn tròn châu Á – OECD về quản trị công ty năm 2022.

Chia sẻ tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định rằng sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

 

“Quy mô huy động vốn qua thị trường chứng khoán giai đoạn 2016 – 2021 tăng trưởng bình quân 28,5%/năm. Trong đó, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương 93,8% GDP, góp phần cơ cấu lại hệ thống tài chính Việt Nam theo hướng cân đối, bền vững hơn”.

Thứ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Đức Chi.

Vượt qua nhiều khó khăn gây ra bởi dịch bệnh Covid-19, năm 2020 – 2021 ghi nhận sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, những nỗ lực đáng ghi nhận của doanh nghiệp niêm yết trong việc duy trì và thực hiện các công tác quản trị, kiểm soát rủi ro để có thể thích ứng đại dịch.

Đề cập đến lợi ích từ việc quản trị công ty tốt, phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, ông Yoshiki Takeuchi – Phó Tổng thư ký OECD khẳng định điều này sẽ giúp các công ty tiếp cận nguồn vốn dài hạn từ thị trường, đặc biệt quan trọng hơn khi thị trường vốn mang tính toàn cầu hóa như hiện nay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đảm bảo sự phát triển bền vững và khả năng phục hồi tốt hơn.

Cùng với đó, quản trị công ty tốt cũng tạo ra một khuôn khổ, cơ chế để bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư…

Nhìn nhận về thực trạng quản trị công ty đại chúng ở Việt Nam hiện nay, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng thời gian qua, Việt Nam có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực quản trị công ty.

Tuy nhiên, cần thực thi những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao nền tảng quản trị công ty cho các doanh nghiệp Việt Nam.

“Ngoài một hệ thống pháp luật đầy đủ hình thành một nền tảng quản trị công ty tốt và hiệu quả, bản thân từng doanh nghiệp, từng thành viên Hội đồng quản trị và từng thành viên thị trường phải có đầy đủ kinh nghiệm, trình độ, đạo đức nghề nghiệp và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của quản trị công ty đối với từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế”, lãnh đạo Bộ Tài chính đặc biệt lưu ý.

Các báo cáo đánh giá việc thực thi quản trị công ty đều cho thấy vai trò lãnh đạo của Hội đồng quản trị tại các doanh nghiệp đại chúng là rất quan trọng, đòi hỏi một tầm nhìn hướng đến và cam kết cho một khuôn khổ, cơ chế đảm bảo quản trị tốt, minh bạch thông tin và tôn trọng quyền lợi cổ đông và các bên liên quan.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, các cải thiện quản trị quan trọng cần được thực thi nằm ở khía cạnh cấu trúc quyền lợi và trách nhiệm trong quản trị công ty, sự minh bạch trong phân công trách nhiệm trong các thành viên Hội đồng quản trị, nâng cao vai trò kiểm toán nội bộ, công bố và minh bạch thông tin, nâng cao các thực hành bảo vệ quyền lợi cổ đông và các bên liên quan.

-Trâm Anh


Facebook Comments Box

Comments (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *